Main Page

Nord for dei gurdiske steppene og nordanfor Midthavet ligg det som vert rekna for å vera den siviliserte delen av verda, lenge dominert av Imperiet, som dei siste 250 åra også har drive koloniverksemd i området rundt den såkalla Kolonisjøen. Dei siste tiåra har Imperiet imidlertid vore herja av borgarkrig, i det ulike store adelshus har freista å vinna kontrollen over heile det store keisardømet. 

Dette har ført til ei oppstykking av keisardømet i ulike provinsar, og til at dei etablerte koloniane i ånærare eit tiår har fungert langt på veg som sjølvstendige statsdanningar. Det har også ført til at den keisarlege marina ikkje lenger har vore i stand til å kontrollera områda rundt Kolonisjoeen i Det kjende soer. Ikkje minst i det myriadet av småøyer kjent som Lenkene har sjørøvarar kunna nytta seg av utallige skjulestader. Fleire mindre byar i området overlever på både reint sjørøveri og på meir legitim handel. 

Persongalleri

Blir fylt ut etter kvart.

Geografi

Blir fylt ut etter kvart.

Main Page

Skaller og Lenker brumle brumle